Make your own free website on Tripod.com

Bao Thơ dâng cúng năm 2002

Hy vọng rằng những ai nhờ ơn Chúa, có công ăn việc làm, có tiền lương hàng tháng, đă nhận bao thơ dâng cúng để đóng góp vào việc xây dựng giáo hội địa phương, tức là giáo xứ Ngôi Lời của chúng ta . Anh chị em nghĩ xem, một cơ sở nếu không được bảo tŕ ǵn giữ sạch sẽ, sau một thời gian ngắn, sẽ trở thành bệ rạc và kết quả là không ai muốn đến. V́ thế để bảo tŕ các cơ sở giáo xứ chúng ta, va` để cho giáo xứ ngày càng phát triển mạnh mẽ và điều ḥa, xin mỗi người tích cực đóng góp giúp đỡ. Không có sự tiếp tay đóng góp của ông bà anh chị em, giáo xứ không thể nào phục vụ ông bà anh chị em một cách thỏa đáng được. Vậy thực tế, xin những ai đi làm, c̣n độc thân hay đă lập gia đ́nh, dù ở chung với cha mẹ hay đă ra riêng, xin vui ḷng nhận bao thơ để dâng cúng cho Chúa các ngày Chúa Nhật và lễ trong.
Mỗi người một hoàn cảnh, nên xin mỗi người rộng răi dâng cúng theo khả năng của ḿnh. Đây là một h́nh thức chia sẻ, để cảm tạ Thiên Chúa đă ban cho ḿnh và gia đ́nh muôn ơn lành hồn xác. Có lẽ Thiên Chúa không cần số tiền thừa thăi của ḿnh đâu, nhưng chắc chắn Người sẽ vui ḷng chấp nhận số tiền ḿnh hy sinh trong những cái ḿnh cần mua sắm, để dâng lại cho Người, chứng tỏ ḷng tri ân của ḿnh. Ước ǵ mỗi người hăy thử dâng cúng cách rộng răi để cảm thấy hạnh phúc ở chỗ biết cho đi hơn là lănh nhận. Đừng quên, chúng ta dùng đấu nào để đong, đấu đó cũng sẽ được dùng để trả lại cho chúng ta và c̣n hơn thế nữa, v́ Thiên Chúa không bao giờ chịu thua ḷng rộng răi của chúng ta đâu .